Garantiefonds - meer zekerheid

Mag iedereen reizen verkopen?

NEEN, niet iedereen mag zomaar reizen verkopen vanaf 1/1/2014!

Artikel overgenomen van het Garantiefonds Reizen of GFG (www.gfg.be – 19/12/2013).

Hoewel het Vlaamse reisbureaudecreet op 1 januari 2014 wordt afgeschaft, blijft de federale en Europese regelgeving omtrent de consumentenbescherming onverminderd van kracht.

Dit betekent dat elke reisverkoper actief in België – dus ook in Vlaanderen – aan de strikte verplichtingen van de reiscontractenwet van 1994 moet blijven voldoen.

Zo moet de reisverkoper zich nog steeds verzekeren tegen financieel onvermogen (zoals bij GFG), alsook tegen burgerlijke en professionele aansprakelijkheid.

De FOD Economie (Economische Inspectie) ziet trouwens nauwkeurig toe op de naleving van deze verplichtingen, en kan sanctionerend optreden.

Bovendien blijven de wettelijke financiële minima voor de reisverkoper inzake de netto eigen middelen en de solvabiliteits- en liquiditeitsratio’s van toepassing. In dit kader dienen de bedrijven die lid zijn van het Garantiefonds of GFG, ten minste over 30.000 euro netto eigen middelen te beschikken, en een degelijk ondernemingsplan voor te leggen.

Op Vlaams niveau zijn bepaalde verplichtingen om reisverkoper te mogen worden weggevallen, maar de bescherming van de reiziger is dus integraal gebleven… als deze ten minste bij een reisverkoper boekt die de bescherming biedt.

Alle leden van GFG bieden u die bescherming.

Reiziger, u hebt ook een rol te spelen! Let goed op het GFG-label, dat u in de brochures, op websites, op bestelbons e.d. terugvindt. “Ook uw gemoedsrust verdient vakantie”!

Nota: Eska Reizen is al sinds 1996 lid van het Garantiefonds.

© Copyright Eska Reizen – 2022